Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Dieter Bohlen

Hãng nước hoa Dieter Bohlen

Quốc gia: Đức

Lĩnh vực kinh doanh chính: Người nổi tiếng

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Maurer & Wirtz

Nước hoa Dieter Bohlen có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Dieter Bohlen có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005

Dieter Bohlen là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Dieter Bohlen được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Maurer & Wirtz

2005
Provocation for Women

Provocation for Women

Provocation for Women

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Provocation for Men

Provocation for Men

Provocation for Men

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét