Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Daisy Fuentes

Hãng nước hoa Daisy Fuentes

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Estee Lauder

Nước hoa Daisy Fuentes có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Daisy Fuentes có 10 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2006 và gần đây nhất là vào năm 2011. Nước hoa Daisy Fuentes được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Karyn Khoury

Daisy Fuentes là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Daisy Fuentes được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder

2011
Mysterious

Mysterious

Mysterious

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Dianoche Love

Dianoche Love

Dianoche Love

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dianoche Love Night

Dianoche Love Night

Dianoche Love Night

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Dianoche Ocean

Dianoche Ocean

Dianoche Ocean

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dianoche Ocean Night

Dianoche Ocean Night

Dianoche Ocean Night

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
So Luxurious

So Luxurious

So Luxurious

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
Dianoche Day

Dianoche Day

Dianoche Day

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dianoche Night

Dianoche Night

Dianoche Night

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Dianoche Passion

Dianoche Passion

Dianoche Passion

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dianoche Passion Night

Dianoche Passion Night

Dianoche Passion Night

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét