Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Crazylibellule and the Poppies

Hãng nước hoa Crazylibellule and the Poppies

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Crazylibellule and the Poppies được thành lập tại Pháp vào năm 2005. Công ty này chuyên về nước hoa và đã nảy ra sáng kiến sử dụng nước hoa mà không cần phải xịt lên người và đã phát mình ra những thỏi nước hoa rắn và sử dụng như những thỏi son môi.

Nước hoa Crazylibellule and the Poppies hiện tại có 27 chai nước hoa được sản xuất từ năm 2007. Trong đó, nước hoa Crazylibellule and the Poppies có 19 chai nước hoa nữ và 8 chai nước hoa dành cho nam và nữ.

Nước hoa Crazylibellule and the Poppies có tổng cộng 27 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Crazylibellule and the Poppies có 19 chai nước hoa nữ, 8 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007

Crazylibellule and the Poppies là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Crazylibellule and the Poppies được phân loại vào nhóm Nước hoa

2007
L`Olfactive 122

L`Olfactive 122

L`Olfactive 122

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L`Olfactive 127

L`Olfactive 127

L`Olfactive 127

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L`Olfactive 129

L`Olfactive 129

L`Olfactive 129

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
ShanghaiJava Musc & Patchouli

ShanghaiJava Musc & Patchouli

ShanghaiJava Musc & Patchouli

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ShanghaiJava Encens Mystique

ShanghaiJava Encens Mystique

ShanghaiJava Encens Mystique

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ShanghaiJava Litchi Blossom

ShanghaiJava Litchi Blossom

ShanghaiJava Litchi Blossom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ShanghaiJava Lilas Spiritual

ShanghaiJava Lilas Spiritual

ShanghaiJava Lilas Spiritual

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ShanghaiJava Blue Orchidee

ShanghaiJava Blue Orchidee

ShanghaiJava Blue Orchidee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

ShanghaiJava Ananas Imperial

ShanghaiJava Ananas Imperial

ShanghaiJava Ananas Imperial

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poule de Luxe Vanilla Lemon Pie

Poule de Luxe Vanilla Lemon Pie

Poule de Luxe Vanilla Lemon Pie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poule de Luxe Vanilla Orangette

Poule de Luxe Vanilla Orangette

Poule de Luxe Vanilla Orangette

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poule de Luxe Vanilla Fruit Sorbet

Poule de Luxe Vanilla Fruit Sorbet

Poule de Luxe Vanilla Fruit Sorbet

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poule de Luxe Vanilla Pom d`Amour

Poule de Luxe Vanilla Pom d`Amour

Poule de Luxe Vanilla Pom d`Amour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Poule de Luxe Vanilla Ganache

Poule de Luxe Vanilla Ganache

Poule de Luxe Vanilla Ganache

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Poule de Luxe Vanilla Sucre Glace

Poule de Luxe Vanilla Sucre Glace

Poule de Luxe Vanilla Sucre Glace

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Divines Alcoves Dans Tes Bras In Your Arms

Les Divines Alcoves Dans Tes Bras In Your Arms

Les Divines Alcoves Dans Tes Bras In Your Arms

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Divines Alcoves Aux Anges On Cloud Nine

Les Divines Alcoves Aux Anges On Cloud Nine

Les Divines Alcoves Aux Anges On Cloud Nine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Les Divines Alcoves Amoureuse In Love

Les Divines Alcoves Amoureuse In Love

Les Divines Alcoves Amoureuse In Love

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Divines Alcoves Tout Oublier Letting Go

Les Divines Alcoves Tout Oublier Letting Go

Les Divines Alcoves Tout Oublier Letting Go

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Divines Alcoves Presque Nue In The Nude Almost

Les Divines Alcoves Presque Nue In The Nude Almost

Les Divines Alcoves Presque Nue In The Nude Almost

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Divines Alcoves Toi Mon Prince You My Lord

Les Divines Alcoves Toi Mon Prince You My Lord

Les Divines Alcoves Toi Mon Prince You My Lord

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Garconnes Homage a Gabrielle

Les Garconnes Homage a Gabrielle

Les Garconnes Homage a Gabrielle

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Garconnes Pompon Gardenia

Les Garconnes Pompon Gardenia

Les Garconnes Pompon Gardenia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Garconnes Josephine Jonquille

Les Garconnes Josephine Jonquille

Les Garconnes Josephine Jonquille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Garconnes Jeanne Voyage

Les Garconnes Jeanne Voyage

Les Garconnes Jeanne Voyage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Les Garconnes Rose A Saigon

Les Garconnes Rose A Saigon

Les Garconnes Rose A Saigon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Les Garconnes Tamara Charleston

Les Garconnes Tamara Charleston

Les Garconnes Tamara Charleston

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da