Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Corinne Cobson

Hãng nước hoa Corinne Cobson

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Corinne Cobson có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Corinne Cobson có 1 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1999 và gần đây nhất là vào năm 2006. Nước hoa Corinne Cobson được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Bernard Ellena

Corinne Cobson là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Corinne Cobson được phân loại vào nhóm Thời trang

2006
Eau fraiche Reveuse Magnolia

Eau fraiche Reveuse Magnolia

Eau fraiche Reveuse Magnolia

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Fraiche Exquise Cerise

Eau Fraiche Exquise Cerise

Eau Fraiche Exquise Cerise

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau Fraiche Gourmande Mangue

Eau Fraiche Gourmande Mangue

Eau Fraiche Gourmande Mangue

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Fraiche Caline Vanille

Eau Fraiche Caline Vanille

Eau Fraiche Caline Vanille

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Fraiche Coquine Pamplemousse

Eau Fraiche Coquine Pamplemousse

Eau Fraiche Coquine Pamplemousse

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eau Fraiche Pimpante Melon

Eau Fraiche Pimpante Melon

Eau Fraiche Pimpante Melon

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1999
Love Etc

Love Etc

Love Etc

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Eau de Cobson Orange-Bergamot

Eau de Cobson Orange-Bergamot

Eau de Cobson Orange-Bergamot

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay