Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Coppeneur

Hãng nước hoa Coppeneur

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Coppeneur có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Coppeneur có 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005

Coppeneur là hãng nước hoa Đức. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Coppeneur được phân loại vào nhóm Sô cô la

2005
Eau de Cacao

Eau de Cacao

Eau de Cacao

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay