Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Coeur d’Esprit Natural Perfumes

Hãng nước hoa Coeur d’Esprit Natural Perfumes

Quốc gia: Canada

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Coeur d’Esprit Natural Perfumes có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Coeur d’Esprit Natural Perfumes có 10 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2003 và gần đây nhất là vào năm 2010. Nước hoa Coeur d’Esprit Natural Perfumes được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Lyn Elizabeth Ayre

Coeur d’Esprit Natural Perfumes là hãng nước hoa Canada. Ngành nghề kinh doanh của Coeur d’Esprit Natural Perfumes được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2010
Autumn Aura

Autumn Aura

Autumn Aura

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hedgerow

Hedgerow

Hedgerow

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Inspiration from the Sea

Inspiration from the Sea

Inspiration from the Sea

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tantric Notions

Tantric Notions

Tantric Notions

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Souvenirs de la Vie

Souvenirs de la Vie

Souvenirs de la Vie

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Citrance

Citrance

Citrance

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Entranced

Entranced

Entranced

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Bridge Notes

Bridge Notes

Bridge Notes

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Loverly

Loverly

Loverly

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Midnight Blue

Midnight Blue

Midnight Blue

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wonder

Wonder

Wonder

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Eau d'Esprit

Eau d'Esprit

Eau d'Esprit

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Powder ‘n Lace

Powder ‘n Lace

Powder ‘n Lace

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wise One

Wise One

Wise One

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da