Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Cioccolato Mon Amour

Hãng nước hoa Cioccolato Mon Amour

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Cioccolato Mon Amour có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Cioccolato Mon Amour có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007

Cioccolato Mon Amour là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Cioccolato Mon Amour được phân loại vào nhóm Nước hoa

2007
Bianco Classico

Bianco Classico

Bianco Classico

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fondente Extra

Fondente Extra

Fondente Extra

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay