Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Cinq Mondes

Hãng nước hoa Cinq Mondes

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Cinq Mondes có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Cinq Mondes có 1 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2008. Nước hoa Cinq Mondes được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Olivia Giacobetti, Marie Salamagne, Jean-Pierre Bethouart

Cinq Mondes là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Cinq Mondes được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2008
Rituel de Java

Rituel de Java

Rituel de Java

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rituel de l`Atlas

Rituel de l`Atlas

Rituel de l`Atlas

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Rituel de Kyoto

Rituel de Kyoto

Rituel de Kyoto

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rituel du Siam

Rituel du Siam

Rituel du Siam

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rituel de Bengalore

Rituel de Bengalore

Rituel de Bengalore

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Eau Egyptienne

Eau Egyptienne

Eau Egyptienne

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Egyptienne Limited Edition

Eau Egyptienne Limited Edition

Eau Egyptienne Limited Edition

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jardins de Carthage

Jardins de Carthage

Jardins de Carthage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Huile Somptueuse de l'Orient

Huile Somptueuse de l'Orient

Huile Somptueuse de l'Orient

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Pluie de Pétales de Fleurs d'Oranger

Pluie de Pétales de Fleurs d'Oranger

Pluie de Pétales de Fleurs d'Oranger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pluie de Pétales de Roses

Pluie de Pétales de Roses

Pluie de Pétales de Roses

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da