Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Christian Louboutin

Hãng nước hoa Christian Louboutin

Quốc gia: Fashion

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Christian Louboutin có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Christian Louboutin có 3 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016

2016
Bikini Questa Sera

Bikini Questa Sera

Bikini Questa Sera

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Tornade Blonde

Tornade Blonde

Tornade Blonde

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Trouble in Heaven

Trouble in Heaven

Trouble in Heaven

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay