Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Chaumet

Hãng nước hoa Chaumet

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Jewelry

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Chaumet có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Chaumet có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1999. Nước hoa Chaumet được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Gerard Anthony, Louise Turner, Raphael Haury

Chaumet là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Chaumet được phân loại vào nhóm Trang sức

1999
Chaumet

Chaumet

Chaumet

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Chaumet L'eau

Chaumet L'eau

Chaumet L'eau

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chaumet Homme

Chaumet Homme

Chaumet Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay