Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Charme Essência

Hãng nước hoa Charme Essência

Quốc gia: Brazil

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Charme Essência có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Charme Essência có 14 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Charme Essência được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Fabiano JS

Charme Essência là hãng nước hoa Brazil. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Charme Essência được phân loại vào nhóm Nước hoa

2017
Raoni

Raoni

Raoni

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Diarum Black

Diarum Black

Diarum Black

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Encanto D'Charme

Encanto D'Charme

Encanto D'Charme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Le Charmant Absolu

Le Charmant Absolu

Le Charmant Absolu

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cedro e Vinho

Cedro e Vinho

Cedro e Vinho

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Incenso e Ambar

Incenso e Ambar

Incenso e Ambar

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Patchouli Passion

Patchouli Passion

Patchouli Passion

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vetiver Pour Moi

Vetiver Pour Moi

Vetiver Pour Moi

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
QA+

QA+

QA+

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Instinto

Instinto

Instinto

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Elegans

Elegans

Elegans

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nobre

Nobre

Nobre

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Enigma

Enigma

Enigma

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fator Top

Fator Top

Fator Top

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da