Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Charlotte Tilbury

Hãng nước hoa Charlotte Tilbury

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Charlotte Tilbury có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Charlotte Tilbury có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016. Nước hoa Charlotte Tilbury được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Francois Robert

Charlotte Tilbury là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Charlotte Tilbury được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2016
Scent of a Dream

Scent of a Dream

Scent of a Dream

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay