Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Charenton Macerations

Hãng nước hoa Charenton Macerations

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Charenton Macerations có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Charenton Macerations có 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Charenton Macerations được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Cecile Hua, Ralf Schwieger

Charenton Macerations là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Charenton Macerations được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Eye, Hatshepsut

Eye, Hatshepsut

Eye, Hatshepsut

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Asphalt Rainbow

Asphalt Rainbow

Asphalt Rainbow

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Christopher Street

Christopher Street

Christopher Street

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét