Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Chantelle

Hãng nước hoa Chantelle

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lingerie

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Chantelle có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Chantelle có 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008. Nước hoa Chantelle được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Delphine Thierry

Chantelle là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Chantelle được phân loại vào nhóm Nội y

2008
Eau de Desir

Eau de Desir

Eau de Desir

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Sensuelle

Eau Sensuelle

Eau Sensuelle

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Elegante

Eau Elegante

Eau Elegante

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Libre

Eau Libre

Eau Libre

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da