Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Cathy Guetta

Hãng nước hoa Cathy Guetta

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Cathy Guetta có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Cathy Guetta có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2008. Nước hoa Cathy Guetta được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Emilie Bouge

Cathy Guetta là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Cathy Guetta được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2008
Pink Power

Pink Power

Pink Power

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Ibiza Femme

Ibiza Femme

Ibiza Femme

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ibiza for Men

Ibiza for Men

Ibiza for Men

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da