Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Caroll

Hãng nước hoa Caroll

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Caroll có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Caroll có 1 chai nước hoa nữ

Caroll là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Caroll được phân loại vào nhóm Thời trang

Chưa xác định năm ra mắt
Caroll de Caroll

Caroll de Caroll

Caroll de Caroll

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét