Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Campos de Ibiza

Hãng nước hoa Campos de Ibiza

Quốc gia: Spain

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Campos de Ibiza có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Campos de Ibiza có 1 chai nước hoa nam, 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000 và gần đây nhất là vào năm 2006

Campos de Ibiza là hãng nước hoa Tây Ban Nha. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Campos de Ibiza được phân loại vào nhóm Nước hoa

2006
Cedro

Cedro

Cedro

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jazmin

Jazmin

Jazmin

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Higo

Higo

Higo

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Agua de Rosas

Agua de Rosas

Agua de Rosas

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mandarina

Mandarina

Mandarina

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2000
Flor de Almendra

Flor de Almendra

Flor de Almendra

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay