Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Calypso Christiane Celle

Hãng nước hoa Calypso Christiane Celle

Quốc gia: St. Barts

Lĩnh vực kinh doanh chính: Retailer

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Hãng Calypso Christiane Celle có 14 mẫu nước hoa trong danh mục của chúng tôi. Phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 1998 và mới nhất là vào năm 2004. Trong đó, nước hoa Calypso Christiane Celle có 1 chai nước hoa nam, 10 chai nước hoa nữ và 3 chai nước hoa dành cho nam và nữ. Nước hoa của hãng là sự hợp tác sáng tạo với các chuyên gia nước hoa như Francis Camail và Christiane Celle.

Nước hoa Calypso Christiane Celle có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Calypso Christiane Celle có 1 chai nước hoa nam, 10 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2004. Nước hoa Calypso Christiane Celle được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Christian, Francis Camail, Christiane Celle

Calypso Christiane Celle là hãng nước hoa St. Barts. Ngành nghề kinh doanh của Calypso Christiane Celle được phân loại vào nhóm Bán lẻ

2004
Calypso Vanille

Calypso Vanille

Calypso Vanille

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2003
Calypso Ambre

Calypso Ambre

Calypso Ambre

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Calypso Marine

Calypso Marine

Calypso Marine

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
Calypso The

Calypso The

Calypso The

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Calypso Rose

Calypso Rose

Calypso Rose

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1999
Calypso Violette

Calypso Violette

Calypso Violette

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1998
Calypso Mimosa

Calypso Mimosa

Calypso Mimosa

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Calypso Chevrefeuille

Calypso Chevrefeuille

Calypso Chevrefeuille

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Calypso Tangerine

Calypso Tangerine

Calypso Tangerine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Calypso Figue

Calypso Figue

Calypso Figue

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Calypso Gardenia

Calypso Gardenia

Calypso Gardenia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bellini

Bellini

Bellini

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jasmin

Jasmin

Jasmin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Homme

Homme

Homme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét