Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa BZ Parfums

Hãng nước hoa BZ Parfums

Quốc gia: Ukraine

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa BZ Parfums có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, BZ Parfums có 1 chai nước hoa nam, 11 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa BZ Parfums được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Bogdan Zubchenko

BZ Parfums là hãng nước hoa Ukraine. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của BZ Parfums được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
alea 57 Dyvo

alea 57 Dyvo

alea 57 Dyvo

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Alea 77 Dekhtiari

Alea 77 Dekhtiari

Alea 77 Dekhtiari

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Alea 78 Porichka

Alea 78 Porichka

Alea 78 Porichka

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Alea L

Alea L

Alea L

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alea TN

Alea TN

Alea TN

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Alea M

Alea M

Alea M

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alea 37

Alea 37

Alea 37

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Alea 38

Alea 38

Alea 38

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alea 39

Alea 39

Alea 39

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Alea 41

Alea 41

Alea 41

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Alea 71

Alea 71

Alea 71

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Alea 72

Alea 72

Alea 72

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Alea 76

Alea 76

Alea 76

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Mr. Idol

Mr. Idol

Mr. Idol

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét