Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Bugatti

Hãng nước hoa Bugatti

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cars

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Jacques Bogart Group

Nước hoa Bugatti có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Bugatti có 3 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1999 và gần đây nhất là vào năm 2006

Bugatti là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Bugatti được phân loại vào nhóm Xe hơi. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Jacques Bogart Group

2006
Bugatti Homme

Bugatti Homme

Bugatti Homme

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1999
Design & Motion

Design & Motion

Design & Motion

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Pureblack

Pureblack

Pureblack

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay