Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Brooklyn Soap Company

Hãng nước hoa Brooklyn Soap Company

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Brooklyn Soap Company có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Brooklyn Soap Company có 1 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015. Nước hoa Brooklyn Soap Company được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton

2017
The Woods New Level

The Woods New Level

The Woods New Level

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
The Woods

The Woods

The Woods

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: