Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Brocard

Hãng nước hoa Brocard

Quốc gia: Russia

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Brocard Group

Nước hoa Brocard có tổng cộng 50 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Brocard có 16 chai nước hoa nam, 34 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Brocard được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel, Jean-Claude Astier, Marie Salamagne, Lucas Sieuzac, Jean Jacque, Jean Jacques, Sylvie Fischer, Celine Ripert, Michel Gouges, Cyrill Rolland..

Brocard là hãng nước hoa Nga. Ngành nghề kinh doanh của Brocard được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Brocard Group

2019
Le Secret Du Charme

Le Secret Du Charme

Le Secret Du Charme

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Secret Du Luxe

Le Secret Du Luxe

Le Secret Du Luxe

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sweet Home

Sweet Home

Sweet Home

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Early Morning

Early Morning

Early Morning

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

5 O'Clock

5 O'Clock

5 O'Clock

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Dark Delight

Dark Delight

Dark Delight

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2018
Tulpan i Mimosa (Тюльпан и мимоза)

Tulpan i Mimosa (Тюльпан и мимоза)

Tulpan i Mimosa (Тюльпан и мимоза)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Thai Smoothie

Thai Smoothie

Thai Smoothie

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Spicy Clementine

Spicy Clementine

Spicy Clementine

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pamplorose

Pamplorose

Pamplorose

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Crazy Tropic

Crazy Tropic

Crazy Tropic

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Exotic Lemonade

Exotic Lemonade

Exotic Lemonade

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Peachy Sky

Peachy Sky

Peachy Sky

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Oblepiha i Kryzhovnik (Облепиха и крыжовник)

Oblepiha i Kryzhovnik (Облепиха и крыжовник)

Oblepiha i Kryzhovnik (Облепиха и крыжовник)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Perry

Perry

Perry

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sparkling Strawberry

Sparkling Strawberry

Sparkling Strawberry

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Berryessence

Berryessence

Berryessence

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Inner Sun

Inner Sun

Inner Sun

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Once Upon a Time Kingdom

Once Upon a Time Kingdom

Once Upon a Time Kingdom

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Strawberry Rhubarb Caviar

Strawberry Rhubarb Caviar

Strawberry Rhubarb Caviar

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Frosted Red Currant

Frosted Red Currant

Frosted Red Currant

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Lemon Curd

Lemon Curd

Lemon Curd

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pavlova

Pavlova

Pavlova

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Franca Feretti Gelato

Franca Feretti Gelato

Franca Feretti Gelato

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Franca Feretti Siesta

Franca Feretti Siesta

Franca Feretti Siesta

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Franca Feretti Moda

Franca Feretti Moda

Franca Feretti Moda

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Franca Feretti Murano

Franca Feretti Murano

Franca Feretti Murano

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Eau de Cologne Anti-Stress (О-де-Колонъ Анти-стресс)

Eau de Cologne Anti-Stress (О-де-Колонъ Анти-стресс)

Eau de Cologne Anti-Stress (О-де-Колонъ Анти-стресс)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Imperial (О-де-Колонъ Имперiаль)

Eau de Cologne Imperial (О-де-Колонъ Имперiаль)

Eau de Cologne Imperial (О-де-Колонъ Имперiаль)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Eau de Cologne Bodrost' (О-де-Колонъ Бодрость)

Eau de Cologne Bodrost' (О-де-Колонъ Бодрость)

Eau de Cologne Bodrost' (О-де-Колонъ Бодрость)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cologne Ekstaz (О-де-Колонъ Экстаз)

Eau de Cologne Ekstaz (О-де-Колонъ Экстаз)

Eau de Cologne Ekstaz (О-де-Колонъ Экстаз)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hombre Habanero

Hombre Habanero

Hombre Habanero

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shamisen

Shamisen

Shamisen

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Status Quo

Status Quo

Status Quo

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cherry Lady Delicious

Cherry Lady Delicious

Cherry Lady Delicious

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Un Jardin Mystique

Un Jardin Mystique

Un Jardin Mystique

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Commedia dell’Arte

Commedia dell’Arte

Commedia dell’Arte

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Antonovka i Lugovaya Klubnika (Антоновка и луговая клубника)

Antonovka i Lugovaya Klubnika (Антоновка и луговая клубника)

Antonovka i Lugovaya Klubnika (Антоновка и луговая клубника)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lesnaya Zemlyanika i Polevie Travi (Лесная земляника и полевые травы)

Lesnaya Zemlyanika i Polevie Travi (Лесная земляника и полевые травы)

Lesnaya Zemlyanika i Polevie Travi (Лесная земляника и полевые травы)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chernaya Smorodina i Myata (Черная смородина и мята)

Chernaya Smorodina i Myata (Черная смородина и мята)

Chernaya Smorodina i Myata (Черная смородина и мята)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Listya Tomata i Chernoy Smorodiny (Листья томата и черной смородины)

Listya Tomata i Chernoy Smorodiny (Листья томата и черной смородины)

Listya Tomata i Chernoy Smorodiny (Листья томата и черной смородины)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Erato

Erato

Erato

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Царевна-Лебедь

Царевна-Лебедь

Царевна-Лебедь

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Terra Incognita Secret Island

Terra Incognita Secret Island

Terra Incognita Secret Island

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Russian Princess (Русская Княжна)

The Russian Princess (Русская Княжна)

The Russian Princess (Русская Княжна)

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Terra Incognita Siberia

Terra Incognita Siberia

Terra Incognita Siberia

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Casual 2 Oksana Robski

Casual 2 Oksana Robski

Casual 2 Oksana Robski

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Once Upon a Time Aphrodisia

Once Upon a Time Aphrodisia

Once Upon a Time Aphrodisia

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Once Upon a Time Fortune

Once Upon a Time Fortune

Once Upon a Time Fortune

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Elegantnost

Elegantnost

Elegantnost

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Luybov

Luybov

Luybov

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Mechta

Mechta

Mechta

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Strast

Strast

Strast

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Romantica

Romantica

Romantica

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Nezhnost

Nezhnost

Nezhnost

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Secret Service Legend

Secret Service Legend

Secret Service Legend

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

2015
Modern Classic

Modern Classic

Modern Classic

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Modern Classic Noir

Modern Classic Noir

Modern Classic Noir

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Modern Classic

Modern Classic

Modern Classic

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Modern Classic Noir

Modern Classic Noir

Modern Classic Noir

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

The Queen of Spades Classic

The Queen of Spades Classic

The Queen of Spades Classic

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Queen of Spades Modern

The Queen of Spades Modern

The Queen of Spades Modern

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Biker Sport

Biker Sport

Biker Sport

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Biker

Biker

Biker

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Pink Taxi Night Club

Pink Taxi Night Club

Pink Taxi Night Club

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
The Princess (Княжна)

The Princess (Княжна)

The Princess (Княжна)

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Svetskaya Lvitsa

Svetskaya Lvitsa

Svetskaya Lvitsa

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Pink Taxi

Pink Taxi

Pink Taxi

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Chưa xác định năm ra mắt
Tantra (Тантра)

Tantra (Тантра)

Tantra (Тантра)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shahrazad (Шахерезада)

Shahrazad (Шахерезада)

Shahrazad (Шахерезада)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Perpetuum

Perpetuum

Perpetuum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Perpetuum

Perpetuum

Perpetuum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sexes Bomb Clubnichka

Sexes Bomb Clubnichka

Sexes Bomb Clubnichka

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orchidea Aeridis

Orchidea Aeridis

Orchidea Aeridis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Winter Tale

Winter Tale

Winter Tale

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Casual Oksana Robski

Casual Oksana Robski

Casual Oksana Robski

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ethno

Ethno

Ethno

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Water Vintage

Rose Water Vintage

Rose Water Vintage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

White Lilac Vintage

White Lilac Vintage

White Lilac Vintage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lily of the Valley Vintage

Lily of the Valley Vintage

Lily of the Valley Vintage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Art Nouveau Iris

Art Nouveau Iris

Art Nouveau Iris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Art Nouveau Lily

Art Nouveau Lily

Art Nouveau Lily

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fantaisie des Fleurs

Fantaisie des Fleurs

Fantaisie des Fleurs

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Svetskaya Lvitsa Zima Blizko

Svetskaya Lvitsa Zima Blizko

Svetskaya Lvitsa Zima Blizko

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Cognac

Cognac

Cognac

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L`Eau Classique Pour La Soir

L`Eau Classique Pour La Soir

L`Eau Classique Pour La Soir

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Koldun

Koldun

Koldun

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Terra Incognita Blue Lagoon

Terra Incognita Blue Lagoon

Terra Incognita Blue Lagoon

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ethno

Ethno

Ethno

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cherry Lady Stranger

Cherry Lady Stranger

Cherry Lady Stranger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cherry Lady

Cherry Lady

Cherry Lady

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da