Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Bois 1920

Hãng nước hoa Bois 1920

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Arnoway Srl

Một hãng nước hoa của Ý Bois 1920 (phát ấm là "boyce") được thành lập năm 1920 bởi Guido Galardi. Công thức nước hoa đầu tiên của Galardi được tạo ra dựa trên những bông hoa oải hương được hái từ những sườn đồi xung quanh thành phố Florence. Công ty ban đầu có tuổi thị khá ngắn ngủi và phải đóng cửa vào năm 1925. Công ty được hồi sinh bởi cháu của Galardi là Enzo vào năm 2005, người đã thành lập một của hàng sáng tạo của riêng mình trong việc mô tả lại những mẫu nước hoa được tạo ra bởi ông nội của mình.

Hãng Bois 1920 có 31 mẫu nước hoa được sản xuất ra thị trường. Bois 1920 là một hãng nước hoa lâu đời. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1920 và mới nhất là vào năm 2016. Trong đó, nước hoa Bois 1920 có 1 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ và 14 chai nước hoa dành cho nam và nữ. Người đã góp phần tạo nên những mẫu nước hoa này là Enzo Galardi.

Nước hoa Bois 1920 có tổng cộng 32 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Bois 1920 có 1 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ, 25 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2017

Bois 1920 là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Bois 1920 được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Perfume Atelier Artistic Firenze Srl

2019
Oro Rosso

Oro Rosso

Oro Rosso

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oro Bianco

Oro Bianco

Oro Bianco

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Insieme

Insieme

Insieme

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cannabis

Cannabis

Cannabis

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cannabis Fruttata

Cannabis Fruttata

Cannabis Fruttata

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Elite I

Elite I

Elite I

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Elite II

Elite II

Elite II

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Elite III

Elite III

Elite III

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2018
Sopra Il Mare

Sopra Il Mare

Sopra Il Mare

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Parana

Parana

Parana

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Oro Nero

Oro Nero

Oro Nero

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Virtù

Virtù

Virtù

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rosa 23

Rosa 23

Rosa 23

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ancora Amore

Ancora Amore

Ancora Amore

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Magia

Magia

Magia

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Nagud

Nagud

Nagud

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Itruk

Itruk

Itruk

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2014
Aethereus

Aethereus

Aethereus

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Spigo 1920

Spigo 1920

Spigo 1920

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Verde di Mare

Verde di Mare

Verde di Mare

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Blue

Blue

Blue

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Relativamente Rosso

Relativamente Rosso

Relativamente Rosso

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vento nel Vento

Vento nel Vento

Vento nel Vento

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sensual Tuberose

Sensual Tuberose

Sensual Tuberose

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Dolce di Giorno

Dolce di Giorno

Dolce di Giorno

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Oro 1920

Oro 1920

Oro 1920

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2012
Rosa di Filare

Rosa di Filare

Rosa di Filare

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2011
Oltremare

Oltremare

Oltremare

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Come L'Amore

Come L'Amore

Come L'Amore

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Le Voluttuose Kimono Rose

Le Voluttuose Kimono Rose

Le Voluttuose Kimono Rose

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Voluttuose Notturno Fiorentino

Le Voluttuose Notturno Fiorentino

Le Voluttuose Notturno Fiorentino

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Le Voluttuose La Vaniglia

Le Voluttuose La Vaniglia

Le Voluttuose La Vaniglia

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Vento di Fiori

Vento di Fiori

Vento di Fiori

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Come la Luna

Come la Luna

Come la Luna

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Real Patchouly

Real Patchouly

Real Patchouly

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sushi Imperiale

Sushi Imperiale

Sushi Imperiale

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Classic 1920

Classic 1920

Classic 1920

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1920 Extreme

1920 Extreme

1920 Extreme

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sutra Ylang

Sutra Ylang

Sutra Ylang

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Vetiver Ambrato

Vetiver Ambrato

Vetiver Ambrato

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Agrumi Amari di Sicilia

Agrumi Amari di Sicilia

Agrumi Amari di Sicilia

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sandalo e The

Sandalo e The

Sandalo e The

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Come il Sole

Come il Sole

Come il Sole

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay