Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Blue Q

Hãng nước hoa Blue Q

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Retailer

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Blue Q có tổng cộng 6 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Blue Q có 6 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000

Blue Q là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Blue Q được phân loại vào nhóm Bán lẻ

2000
Miso Pretty Crushed Petals

Miso Pretty Crushed Petals

Miso Pretty Crushed Petals

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miso Pretty Petal Citrus Splash

Miso Pretty Petal Citrus Splash

Miso Pretty Petal Citrus Splash

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miso Pretty Splendid Berries

Miso Pretty Splendid Berries

Miso Pretty Splendid Berries

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miso Pretty

Miso Pretty

Miso Pretty

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cute As Hell

Cute As Hell

Cute As Hell

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dirty Girl

Dirty Girl

Dirty Girl

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da