Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa BeauFort London

Hãng nước hoa BeauFort London

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa BeauFort London có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, BeauFort London có 1 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2016

BeauFort London là hãng nước hoa Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của BeauFort London được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Rake & Ruin

Rake & Ruin

Rake & Ruin

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Iron Duke

Iron Duke

Iron Duke

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2016
Lignum Vitae

Lignum Vitae

Lignum Vitae

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fathom V

Fathom V

Fathom V

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2015
Coeur De Noir

Coeur De Noir

Coeur De Noir

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1805 Tonnerre

1805 Tonnerre

1805 Tonnerre

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vi Et Armis

Vi Et Armis

Vi Et Armis

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét