Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Baxter of California

Hãng nước hoa Baxter of California

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Baxter of California có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Baxter of California có 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009

Baxter of California là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Baxter of California được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2009
Bravado2

Bravado2

Bravado2

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bravado3

Bravado3

Bravado3

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay