Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Bastide Aix en Provence

Hãng nước hoa Bastide Aix en Provence

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2019
Verveine du Sud

Verveine du Sud

Verveine du Sud

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2018
Figue Amour

Figue Amour

Figue Amour

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Rose Olivier

Rose Olivier

Rose Olivier

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ambre Maquis

Ambre Maquis

Ambre Maquis

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Neroli Lumiere

Neroli Lumiere

Neroli Lumiere

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da