Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Barberry Coast Shave Co.

Hãng nước hoa Barberry Coast Shave Co.

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Barbershop

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Barberry Coast Shave Co. có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Barberry Coast Shave Co. có 1 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014

Barberry Coast Shave Co. là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Barberry Coast Shave Co. được phân loại vào nhóm Hớt tóc

2014
Bay Rum Aftershave No. 28

Bay Rum Aftershave No. 28

Bay Rum Aftershave No. 28

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da