Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Baccarat

Hãng nước hoa Baccarat

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Design

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Baccarat có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Baccarat có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014

Baccarat là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Baccarat được phân loại vào nhóm Design

2014
Rouge 540

Rouge 540

Rouge 540

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét