Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Aveda

Hãng nước hoa Aveda

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Estee Lauder

Nước hoa Aveda có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Aveda có 1 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ, 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1980 và gần đây nhất là vào năm 2008. Nước hoa Aveda được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Koichi Shiozawa

Aveda là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Aveda được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder

2008
Aveda Men Pure-formance Aroma Spray

Aveda Men Pure-formance Aroma Spray

Aveda Men Pure-formance Aroma Spray

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ancient Attar

Ancient Attar

Ancient Attar

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2007
Yatra

Yatra

Yatra

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Attar

Rose Attar

Rose Attar

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2002
Chakra 1 Motivation

Chakra 1 Motivation

Chakra 1 Motivation

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2001
Desert Pure-Fume Dune Primrose

Desert Pure-Fume Dune Primrose

Desert Pure-Fume Dune Primrose

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Desert Pure-Fume Joshua Tree

Desert Pure-Fume Joshua Tree

Desert Pure-Fume Joshua Tree

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Desert Pure-Fume Sand Verbena

Desert Pure-Fume Sand Verbena

Desert Pure-Fume Sand Verbena

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Chakra 2 Attraction

Chakra 2 Attraction

Chakra 2 Attraction

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chakra 3 Equipoise

Chakra 3 Equipoise

Chakra 3 Equipoise

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chakra 4 Fulfillment

Chakra 4 Fulfillment

Chakra 4 Fulfillment

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chakra 5 Creativity

Chakra 5 Creativity

Chakra 5 Creativity

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chakra 6 Intuition

Chakra 6 Intuition

Chakra 6 Intuition

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chakra 7 Bliss

Chakra 7 Bliss

Chakra 7 Bliss

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1980
Aveda Love

Aveda Love

Aveda Love

Năm giới thiệu: 1980

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da