Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Avatim

Hãng nước hoa Avatim

Quốc gia: Brazil

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Avatim có tổng cộng 13 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Avatim có 3 chai nước hoa nam, 10 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Avatim được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Roberth Sertório, Luciana Bergamasco

Avatim là hãng nước hoa Brazil. Ngành nghề kinh doanh của Avatim được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2016
Amaú

Amaú

Amaú

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Amor Perfeito

Amor Perfeito

Amor Perfeito

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Amor Perfeito

Amor Perfeito

Amor Perfeito

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bemglô Cheiro de Poesia

Bemglô Cheiro de Poesia

Bemglô Cheiro de Poesia

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Latitude 14º

Latitude 14º

Latitude 14º

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Água Refrescante Em Flor

Água Refrescante Em Flor

Água Refrescante Em Flor

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Água Refrescante Banho de Ervas

Água Refrescante Banho de Ervas

Água Refrescante Banho de Ervas

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Água refrescante Banho de Frutas

Água refrescante Banho de Frutas

Água refrescante Banho de Frutas

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Água refrescante Banho de Lavanda

Água refrescante Banho de Lavanda

Água refrescante Banho de Lavanda

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Água Refrescante Verbena e Bambu

Água Refrescante Verbena e Bambu

Água Refrescante Verbena e Bambu

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Apoena

Apoena

Apoena

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aurora

Aurora

Aurora

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Serena

Serena

Serena

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Boníssimo Deo

Boníssimo Deo

Boníssimo Deo

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay