Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Atelier Flou

Hãng nước hoa Atelier Flou

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Althea Group

Nước hoa Atelier Flou có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Atelier Flou có 5 chai nước hoa nam, 5 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Atelier Flou được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jean-Francois Cabos

Atelier Flou là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Atelier Flou được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Althea Group

2017
Hora Fugit

Hora Fugit

Hora Fugit

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Amarcord

Amarcord

Amarcord

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Liva

Liva

Liva

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Katana

Katana

Katana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Black Purple

Black Purple

Black Purple

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau d`Aviateur

Eau d`Aviateur

Eau d`Aviateur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Monsieur mon Amour

Monsieur mon Amour

Monsieur mon Amour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ten Nine

Ten Nine

Ten Nine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Paradis Paradis

Paradis Paradis

Paradis Paradis

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sloane Rose

Sloane Rose

Sloane Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shamsin

Shamsin

Shamsin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét