Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Artemisia Natural Perfume

Hãng nước hoa Artemisia Natural Perfume

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Natural Perfumery

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Artemisia Natural Perfume có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Artemisia Natural Perfume có 1 chai nước hoa nữ, 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2014

Artemisia Natural Perfume là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Artemisia Natural Perfume được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2014
Ozymandias

Ozymandias

Ozymandias

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Saveur de l’Abricot

Saveur de l’Abricot

Saveur de l’Abricot

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2011
Orchard

Orchard

Orchard

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Rayon Vert

Rayon Vert

Rayon Vert

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Havana (Coffee Flower)

Havana (Coffee Flower)

Havana (Coffee Flower)

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2007
Blue Lotus Tabac

Blue Lotus Tabac

Blue Lotus Tabac

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Edenwood

Edenwood

Edenwood

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Eros

Eros

Eros

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ondine

Ondine

Ondine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Drifting Sparks

Drifting Sparks

Drifting Sparks

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Golden Hour

Golden Hour

Golden Hour

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Colombe

La Colombe

La Colombe

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da