Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Arrogance

Hãng nước hoa Arrogance

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: The First SpA

Hãng Arrogance có 18 mẫu nước hoa trong danh mục của chúng tôi. Phiên bản nước hoa đầu tiên được sản xuất vào năm 1982 và mới nhất là vào năm 2014. Trong đó, nước hoa Arrogance có 3 chai nước hoa nam, 14 chai nước hoa nữ. Người đã làm việc với những mùi hương này là Maurizio Cerizza.

Nước hoa Arrogance có tổng cộng 18 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Arrogance có 3 chai nước hoa nam, 15 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1982 và gần đây nhất là vào năm 2014. Nước hoa Arrogance được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza

Arrogance là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Arrogance được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của The First SpA

2014
Arrogance Passion

Arrogance Passion

Arrogance Passion

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2010
Arrogance Les Perfumes Absolute de Mate

Arrogance Les Perfumes Absolute de Mate

Arrogance Les Perfumes Absolute de Mate

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arrogance Les Perfumes Heliotrophine

Arrogance Les Perfumes Heliotrophine

Arrogance Les Perfumes Heliotrophine

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Arrogance Les Perfumes Fleur de Crystal

Arrogance Les Perfumes Fleur de Crystal

Arrogance Les Perfumes Fleur de Crystal

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Angelique Arrogance

Angelique Arrogance

Angelique Arrogance

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Arrogance Poudre Pour Femme

Arrogance Poudre Pour Femme

Arrogance Poudre Pour Femme

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2006
Gelsomino Jasmine

Gelsomino Jasmine

Gelsomino Jasmine

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2005
Arrogance Mix Lime, Zucchero

Arrogance Mix Lime, Zucchero

Arrogance Mix Lime, Zucchero

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Arrogance Mix Litchi, Mandorla

Arrogance Mix Litchi, Mandorla

Arrogance Mix Litchi, Mandorla

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arrogance Mix Melograno, Vite

Arrogance Mix Melograno, Vite

Arrogance Mix Melograno, Vite

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arrogance Mix Muschio Blanco, Mela

Arrogance Mix Muschio Blanco, Mela

Arrogance Mix Muschio Blanco, Mela

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Arrogance Mix Vaniglia, Papaya

Arrogance Mix Vaniglia, Papaya

Arrogance Mix Vaniglia, Papaya

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2004
Glamour

Glamour

Glamour

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Arrogance Man

Arrogance Man

Arrogance Man

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Arrogance pour Elle

Arrogance pour Elle

Arrogance pour Elle

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1987
Arrogance Uomo

Arrogance Uomo

Arrogance Uomo

Năm giới thiệu: 1987

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1982
Arrogance pour Femme

Arrogance pour Femme

Arrogance pour Femme

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Arrogance Pour Homme

Arrogance Pour Homme

Arrogance Pour Homme

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét