Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Arcana Wildcraft

Hãng nước hoa Arcana Wildcraft

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Chưa xác định năm ra mắt
Rose Petal Blunt

Rose Petal Blunt

Rose Petal Blunt

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Coconut Chalice

Coconut Chalice

Coconut Chalice

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Waterfall

Waterfall

Waterfall

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chillum

Chillum

Chillum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shiva's Trident

Shiva's Trident

Shiva's Trident

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

β-Endorphins

β-Endorphins

β-Endorphins

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da