Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Apothia

Hãng nước hoa Apothia

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: RonRobinson

Nước hoa Apothia có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Apothia có 4 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Apothia được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Yann Vasnier, Stephen Nilsen, Rayda Vega

Apothia là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Apothia được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của RonRobinson

2015
Bronzed

Bronzed

Bronzed

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Pearl

Pearl

Pearl

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2006
L Eau de Parfum

L Eau de Parfum

L Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
IF

IF

IF

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Velvet Rope

Velvet Rope

Velvet Rope

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét