Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Anucci

Hãng nước hoa Anucci

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Anucci có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Anucci có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1989 và gần đây nhất là vào năm 1990

Anucci là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Anucci được phân loại vào nhóm Nước hoa

1990
Anucci Femme

Anucci Femme

Anucci Femme

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Dalini

Dalini

Dalini

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1989
Anucci Men

Anucci Men

Anucci Men

Năm giới thiệu: 1989

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét