Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Antica Farmacista

Hãng nước hoa Antica Farmacista

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Antica Farmacista có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Antica Farmacista có 5 chai nước hoa nữ, 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2010

Antica Farmacista là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Antica Farmacista được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2010
Prosecco

Prosecco

Prosecco

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Fico Verde

Fico Verde

Fico Verde

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Lustrous Fire

Lustrous Fire

Lustrous Fire

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Orange Blossom, Lilac & Jasmine

Orange Blossom, Lilac & Jasmine

Orange Blossom, Lilac & Jasmine

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Grapefruit

Grapefruit

Grapefruit

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tuberose, Hyacinth & Lily of the Valley

Tuberose, Hyacinth & Lily of the Valley

Tuberose, Hyacinth & Lily of the Valley

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Magnolia, Orchid & Mimosa

Magnolia, Orchid & Mimosa

Magnolia, Orchid & Mimosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ala Moana

Ala Moana

Ala Moana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Green Fig

Green Fig

Green Fig

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Vanilla, Bourbon & Mandarin

Vanilla, Bourbon & Mandarin

Vanilla, Bourbon & Mandarin

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da