Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Annika Sorenstam

Hãng nước hoa Annika Sorenstam

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Annika Sorenstam có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Annika Sorenstam có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009

Annika Sorenstam là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Annika Sorenstam được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2009
Annika

Annika

Annika

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da