Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Annemarie Börlind

Hãng nước hoa Annemarie Börlind

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Annemarie Börlind có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Annemarie Börlind có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011

Annemarie Börlind là hãng nước hoa Đức. Ngành nghề kinh doanh của Annemarie Börlind được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2011
Sunset Flavour

Sunset Flavour

Sunset Flavour

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét