Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa American Perfumer

Hãng nước hoa American Perfumer

Quốc gia: USA

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2019
Bloodline

Bloodline

Bloodline

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2018
Colorado

Colorado

Colorado

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Desert Flower

Desert Flower

Desert Flower

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da