Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa American Eagle

Hãng nước hoa American Eagle

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

American Eagle Outfitters là một nhà bán lẻ thời trang của Mỹ nhắm vào những thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi. Được thành lập vào năm 1977, của hàng đầu tiên được mở tại NoVi, Michigan và thương hiệu này có mức tăng trưởng ổn định trong khoảng thời gian cuối thế kỉ 20. Cổ phiếu của công ty lầ đâu tiên ra mắt công chúng vào năm 1994. Công ty đặc biệt phổ biến với những bộ sưu tập trang phụ denim của mình, thương hiệu này đã mở rộng trên khắp Hoa Kì và Canada trong năm 2001. Ngày nay, có hơn 500 cửa hàng xuyên suốt Bắc Mỹ và hãng hóa của American Eagle được cung cấp quốc tế tại Dubai, Hồng Kong, Nga, Kuwait và Thượng Hải.

Biểu tượng đại bàng của thương hiệu này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2003. American Eagle Outfitters bước vào thị trường đồ lót phụ nữ trong năm 2006 với sự ra mắt của nhãn hiệu và cửa hàng Aerie. Quần áo trẻ em được bổ sung vào với nhãn hiệu 77kids được khởi đầu vào năm 2008.

Nước hoa trở thành một phần của American Eagle thông qua nhãn hiệu của American Eagle và Aerie, bắt đầu từ năm 2001.

Hãng American Eagle có 33 mẫu nước hoa trong danh mục của chúng tôi. Phiên bản nước hoa đầu tiên được ra mắt vào năm 2001 và mới nhất là vào năm 2014. Trong đó, nước hoa American Eagle có 11 chai nước hoa nam, 22 chai nước hoa nữ.

Nước hoa American Eagle có tổng cộng 33 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, American Eagle có 11 chai nước hoa nam, 22 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2001 và gần đây nhất là vào năm 2014

American Eagle là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của American Eagle được phân loại vào nhóm Thời trang

2014
AEO Live Surf

AEO Live Surf

AEO Live Surf

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

AEO Me Blush

AEO Me Blush

AEO Me Blush

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Hidden Love

Hidden Love

Hidden Love

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

American Eagle AEO Vintage

American Eagle AEO Vintage

American Eagle AEO Vintage

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

American Eagle AEO 1977

American Eagle AEO 1977

American Eagle AEO 1977

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aerie WHOA!!

Aerie WHOA!!

Aerie WHOA!!

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

AEO Real Blaze

AEO Real Blaze

AEO Real Blaze

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Aerie Shimmer

Aerie Shimmer

Aerie Shimmer

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Epic

Epic

Epic

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Legend

Legend

Legend

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Me

Me

Me

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Scarlet

Scarlet

Scarlet

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sheer

Sheer

Sheer

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Daydream

Daydream

Daydream

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wink

Wink

Wink

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Bohemian Summer

Bohemian Summer

Bohemian Summer

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Crush

Crush

Crush

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Bohemian

Bohemian

Bohemian

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vintage

Vintage

Vintage

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vintage Lace

Vintage Lace

Vintage Lace

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2009
Emma

Emma

Emma

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Abigail

Abigail

Abigail

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

True

True

True

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

True

True

True

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Aerie

Aerie

Aerie

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Seventy Seven

Seventy Seven

Seventy Seven

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Seventy Seven

Seventy Seven

Seventy Seven

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Real

Real

Real

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Real

Real

Real

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Aura

Aura

Aura

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2001
Live

Live

Live

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Live

Live

Live

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Alive

Alive

Alive

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da