Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa American Beauty

Hãng nước hoa American Beauty

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Estee Lauder

Nước hoa American Beauty có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, American Beauty có 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2010. Nước hoa American Beauty được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như lias Ermenidis, Ilias Ermenidis, Karyn Khoury

American Beauty là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của American Beauty được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder

2010
True Delight

True Delight

True Delight

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Beloved Moments

Beloved Moments

Beloved Moments

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Beloved Red Rose

Beloved Red Rose

Beloved Red Rose

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Beloved Purple Blossom

Beloved Purple Blossom

Beloved Purple Blossom

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Beloved

Beloved

Beloved

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
Wonderful Indulgence

Wonderful Indulgence

Wonderful Indulgence

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Wonderful

Wonderful

Wonderful

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay