Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Alviero Martini

Hãng nước hoa Alviero Martini

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Accessories

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: ACS Beaute SRL

Nước hoa Alviero Martini có tổng cộng 14 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Alviero Martini có 7 chai nước hoa nam, 7 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005 và gần đây nhất là vào năm 2012. Nước hoa Alviero Martini được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như IFF, Karine Bezard

Alviero Martini là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Alviero Martini được phân loại vào nhóm Phụ kiện thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của ACS Beaute SRL

2012
Urban Safari A Jungle Story

Urban Safari A Jungle Story

Urban Safari A Jungle Story

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Urban Safari A City Story

Urban Safari A City Story

Urban Safari A City Story

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Urban Safari Woman

Urban Safari Woman

Urban Safari Woman

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Urban Safari Man

Urban Safari Man

Urban Safari Man

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
GeoBlack Woman

GeoBlack Woman

GeoBlack Woman

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

GeoBlack Man

GeoBlack Man

GeoBlack Man

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1a Classe Woman

1a Classe Woman

1a Classe Woman

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1a Classe Man

1a Classe Man

1a Classe Man

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1a Classe Sandalo From Oceania

1a Classe Sandalo From Oceania

1a Classe Sandalo From Oceania

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Flags Donna

Flags Donna

Flags Donna

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Flags Uomo

Flags Uomo

Flags Uomo

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Geo Uomo

Geo Uomo

Geo Uomo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Geo Donna

Geo Donna

Geo Donna

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1a Classe Incenso From Asia

1a Classe Incenso From Asia

1a Classe Incenso From Asia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét