Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Alexa Lixfeld

Hãng nước hoa Alexa Lixfeld

Quốc gia: Germany

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Alexa Lixfeld có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Alexa Lixfeld có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010

Alexa Lixfeld là hãng nước hoa Đức. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Alexa Lixfeld được phân loại vào nhóm Design

2010
001

001

001

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

002

002

002

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

003

003

003

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

004

004

004

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay