Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Airness

Hãng nước hoa Airness

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sport Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: L'Oreal

Nước hoa Airness có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Airness có 3 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008

Airness là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Airness được phân loại vào nhóm Thời trang thể thao. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của L'Oreal

2008
Power Instinct

Power Instinct

Power Instinct

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Musk Instinct

Musk Instinct

Musk Instinct

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cool Instinct

Cool Instinct

Cool Instinct

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay