Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Agatha

Hãng nước hoa Agatha

Quốc gia: Aruba

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Agatha có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Agatha có 2 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1998 và gần đây nhất là vào năm 2014. Nước hoa Agatha được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Francis Camail, Jean Jacque, Jean Jacques, Philippe Bousseton, Drom

Agatha là hãng nước hoa Đảo Aruba. Ngành nghề kinh doanh của Agatha được phân loại vào nhóm Thời trang

2014
Un Soir A Paris

Un Soir A Paris

Un Soir A Paris

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Un Matin A Paris

Un Matin A Paris

Un Matin A Paris

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L`Amour A Paris

L`Amour A Paris

L`Amour A Paris

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Conquest

Conquest

Conquest

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2002
Imperial Jade

Imperial Jade

Imperial Jade

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Imperial Jade Men

Imperial Jade Men

Imperial Jade Men

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1999
Mystery of Agatha

Mystery of Agatha

Mystery of Agatha

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Pamplemousse

Pamplemousse

Pamplemousse

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Agatha The a la Mure

Agatha The a la Mure

Agatha The a la Mure

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Agatha

Agatha

Agatha

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hearts & Flowers

Hearts & Flowers

Hearts & Flowers

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da