Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Aerin Lauder

Hãng nước hoa Aerin Lauder

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lifestyle

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Estee Lauder

Lauder là Giám đốc phong cách và hình ảnh cho công ty Estée Lauder và có những sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, thời trang và hàng nội thất của riêng mình mang tên AERIN. Bà cũng có một bộ sưu tập về đồ nội thất và phụ kiện.

Bà sở hữu 16 triệu cổ phiếu của công ty Estée Lauder khiến bà có giá trị lên đến 1 tỷ đô vào tháng 11 năm 2013.

Aerin Lauder có 10 mẫu nước hoa được sản xuất ra thị trường. Aerin Lauder là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 2013 và mới nhất là vào năm 2016. Trong đó, nước hoa Aerin Lauder có 0 chai nước hoa nam, 9 chai nước hoa nữ. Người góp mặt trong việc sản xuất những mẫu nước hoa này là Firmenich.

Nước hoa Aerin Lauder có tổng cộng 17 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Aerin Lauder có 17 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Aerin Lauder được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Firmenich

Aerin Lauder là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Aerin Lauder được phân loại vào nhóm Phong Cách Sống. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder

2018
Éclat de Vert

Éclat de Vert

Éclat de Vert

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Coral Palm

Coral Palm

Coral Palm

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Aegea Blossom

Aegea Blossom

Aegea Blossom

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Rose de Grasse d'Or

Rose de Grasse d'Or

Rose de Grasse d'Or

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bamboo Rose Eau de Cologne

Bamboo Rose Eau de Cologne

Bamboo Rose Eau de Cologne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Linen Rose Eau de Cologne

Linen Rose Eau de Cologne

Linen Rose Eau de Cologne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Garden Rose Eau de Cologne

Garden Rose Eau de Cologne

Garden Rose Eau de Cologne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amber Musk d`Or

Amber Musk d`Or

Amber Musk d`Or

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tangier Vanille D`Or

Tangier Vanille D`Or

Tangier Vanille D`Or

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Evening Rose D`Or

Evening Rose D`Or

Evening Rose D`Or

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberose Le Soir

Tuberose Le Soir

Tuberose Le Soir

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Tuberose Le Jour

Tuberose Le Jour

Tuberose Le Jour

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Hibiscus Palm

Hibiscus Palm

Hibiscus Palm

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2016
Tangier Vanille

Tangier Vanille

Tangier Vanille

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Rose de Grasse

Rose de Grasse

Rose de Grasse

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mediterranean Honeysuckle

Mediterranean Honeysuckle

Mediterranean Honeysuckle

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Waterlily Sun

Waterlily Sun

Waterlily Sun

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Iris Meadow

Iris Meadow

Iris Meadow

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Gardenia Rattan

Gardenia Rattan

Gardenia Rattan

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Amber Musk

Amber Musk

Amber Musk

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lilac Path

Lilac Path

Lilac Path

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ikat Jasmine

Ikat Jasmine

Ikat Jasmine

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Evening Rose

Evening Rose

Evening Rose

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét