Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Acque di Italia

Hãng nước hoa Acque di Italia

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Hanorah

Nước hoa Acque di Italia có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Acque di Italia có 5 chai nước hoa nữ, 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Acque di Italia là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Acque di Italia được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Hanorah

Chưa xác định năm ra mắt
Oleandro di Panarea

Oleandro di Panarea

Oleandro di Panarea

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Muschio del Trentino

Muschio del Trentino

Muschio del Trentino

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cedro di Pantelleria

Cedro di Pantelleria

Cedro di Pantelleria

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ambra di Venezia

Ambra di Venezia

Ambra di Venezia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Giglio di Sardegna

Giglio di Sardegna

Giglio di Sardegna

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gran Bouquet Italiano

Gran Bouquet Italiano

Gran Bouquet Italiano

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Iris di Toscana

Iris di Toscana

Iris di Toscana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Peonia di Amalfi

Peonia di Amalfi

Peonia di Amalfi

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Zagara di Sicilia

Zagara di Sicilia

Zagara di Sicilia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rosa di Portofino

Rosa di Portofino

Rosa di Portofino

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét