Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Acqua di Montisola

Hãng nước hoa Acqua di Montisola

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Acqua di Montisola có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Acqua di Montisola có 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015

Acqua di Montisola là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Acqua di Montisola được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Essence Unisex

Essence Unisex

Essence Unisex

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Acqua di Montisola

Acqua di Montisola

Acqua di Montisola

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Rosa di Ceriola

Rosa di Ceriola

Rosa di Ceriola

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Peschiera

Peschiera

Peschiera

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Peschiera Woman

Peschiera Woman

Peschiera Woman

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Peschiera Man

Peschiera Man

Peschiera Man

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da